Den studentských organizací

Den studentských organizací se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10:00 do 16:00 v atriu Vysoké školy ekonomické v Praze.

O tomto Dni budou zájemci o mimoškolní aktivity seznámeni se studentskými aktivitami, které realizují dobrovolné studentské organizace. Součástí těchto prezentací budou i konzultace se zástupci klubů, kde se zájemci dozví více o programu a zaměření konkrétních spolků.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague