Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení žádostí o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2017

Související stránky

Zápis ze schůzky výběrové komise ke Grantu rektora VŠE a České spořitelny na podporu zájmových studentských aktivit na rok 2017

 

Členové výběrové komise: Klára Šandová (Česká spořitelna), Jakub Fischer (prorektor VŠE), Jakub Drábek (studentský tajemník rektora VŠE)

Členové poradní komise: Kateřina Průchová (Česká spořitelna), Lenka Petrášková (VŠE)

Ve výběrovém řízení bylo rozděleno celkem 400 000 Kč. Níže uvedená tabulka (Výsledky Grantu 2017obsahuje seznam všech projektů, které byly přihlášeny do výběrového řízení Grantu rektora VŠE a České spořitelny na rok 2016. Přihlášeno bylo celkem 39 projektů žádajících celkové prostředky v hodnotě 1 087 450 Kč. 

Podpořeno bylo celkem 32 projektů.

Výsledky Grantu 2017_up

 

Podpořeny byly zejména takové projekty, které odpovídaly svou odbornou kvalitou a dosahem, případně se jednalo o akce kulturní, sportovní či orientované na zahraniční studenty. Podpořeny nebyly zejména projekty komerčního charakteru, pořádání konferencí mimo prostředí VŠE, výjezdy do zahraničí a rovněž projekty, jejichž rozpočet přesahoval možnosti Grantu.

Zohledněny byly taktéž historické zkušenosti s organizacemi předkládající jednotlivé projekty (účelnost, dochvilnost a svědomitost čerpání, aktivita na VŠE, kvalita pořádaných akcí, aj.)

Čerpání Grantu se řídí pravidly po rok 2017, které jsou uveřejněny na webových stránkách studentského tajemníka rektora zde.

Upozornění výběrové komise pro příjemce grantových prostředků:

Nedodržení pravidel čerpání prostředků z Grantu rektora VŠE a České spořitelny bude důvodem pro vyloučení dané studentské organizace ze soutěže pro rok 2017.

V Praze dne 27. ledna 2017