Chceme založit novou studentskou organizaci na VŠE

Pro založení nové studentské organizace na VŠE je nutné studentskému tajemníkovi předložit následující dokumenty a splnit tyto body:

  1. Název studentské organizace
  2. Definovat aktivity a činnosti, které hodlá organizace vykonávat a popsat jak bude přispívat k rozvoji studentského života na VŠE
  3. Sepsat stanovy, kterými se organizace bude řídit
  4. Předložit seznam alespoň 5 zakládajících členů, současných studentů VŠE

Po splnění všech bodů předloží studentský tajemník návrh na zřízení nové studentské organizace vedení VŠE, které jej posoudí a rozhodne, zda škola přistoupí k podpisu Smlouvy o součinnosti. Ta studentské organizaci umožní bezplatné rezervace místností, konání akcí v prostorách VŠE a účast v soutěži o Grant rektora VŠE a České spořitelny.

Smlouva o součinnosti je podepisována mezi VŠE a pověřeným zástupcem studentské organizace.

Studentská organizace takto nezískává právní subjektivitu, pouze se tak formalizuje vztah mezi VŠE a neformálním uskupením studentů.