Den studentských organizací VŠE
Den studentských organizací VŠE
Den studentských organizací
Vysoká škola ekonomická v Praze

Den studentských organizací

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10:00 do 16:00 proběhne v atriu Vysoké škole ekonomické v Praze Den studentských organizací.

Dobrovolné studentské organizace jsou jednou z mnoha pozitivních doprovodných činností, které VŠE podporuje a poskytuje studentům. Studentské spolky pomáhají s osobnostním rozvojem a napomáhají tak osobním i profesnímu růstu.

Pro lepší informovanost studentů, zejména pak prvním ročníkům vznikla událost Den studentských organizací. Hlavním cílem je poskytnout případným zájemcům dostatek informací přímo od zástupců daných spolků.

V současné době na naší škole působí více než 40 studentských organizací všeho druhu. Lze mezi nimi nalézt takové, které se zabývají pomocí při výjezdech do zahraničí, zlepšováním mluveného projevu, osobnostních vlastností, nebo se zaměřují na umění, či sport.

Den studentských příležitostí je zejména určen pro studenty, kteří chtějí své znalosti načerpané z výuky začít rozvíjet ještě jako studující, konkrétně pak zejména pro první ročníky.

dod_1