Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
! Důležité upozornění !

Související stránky

Vážení vedoucí klubů,

vzhledem k množícím se stížnostem na Vaši činnost spojenou s konáním akcí, jsem nucen na Vás velmi důrazně apelovat, abyste dodržovali všechny podmínky uvedené na webových stránkách tajemníka, konkrétně tedy Všeobecné podmínky pořádání akcí studentskými organizacemi v areálu školy v Praze.
Zejména je zakázáno přenášení mobiliáře bez výslovného souhlasu OSM (!).
Jakékoli porušení výše popsaných podmínek bude mít za následek sankci dle oddílu III. části c).