! Důležité upozornění !

Vážení vedoucí klubů,

vzhledem k množícím se stížnostem na Vaši činnost spojenou s konáním akcí, jsem nucen na Vás velmi důrazně apelovat, abyste dodržovali všechny podmínky uvedené na webových stránkách tajemníka, konkrétně tedy Všeobecné podmínky pořádání akcí studentskými organizacemi v areálu školy v Praze.
Zejména je zakázáno přenášení mobiliáře bez výslovného souhlasu OSM (!).
Jakékoli porušení výše popsaných podmínek bude mít za následek sankci dle oddílu III. části c).

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague