Oznámení o záměru konat studentskou akci na VŠE

Pro akce plánované na víkendstátní svátekrektorský nebo děkanský den, dále pak pro akce konané mimo standardní provozní dobu školy nebo pro akce plánované v atriu RBRB 101Vencovského aule a Likešovo aule je nutné vyplnit Oznámení o záměru konat studentskou akci na VŠE a zaslat na studentsky.tajemnik@gmail.com alespoň 1 měsíc před plánovaným datem akce pro projednání vedením VŠE.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague