Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení žádostí o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2018

Související stránky

Zápis ze schůzky výběrové komise ke Grantu rektora VŠE a České spořitelny na podporu zájmových studentských aktivit na rok 2018

 

Členové výběrové komise: Klára Šandová (Česká spořitelna), Jakub Fischer (prorektor VŠE), Jakub Drábek (studentský tajemník rektora VŠE)

Ve výběrovém řízení bylo rozděleno celkem 400 000 Kč. Níže uvedená tabulka (Výsledky Grantu 2018obsahuje seznam všech projektů, které byly přihlášeny do výběrového řízení Grantu rektora VŠE a České spořitelny na rok 2016. Přihlášeno bylo celkem 31 projektů žádajících celkové prostředky v hodnotě 790 790 Kč. 

Podpořeno bylo celkem 29 projektů.

 

 

Podpořeny byly zejména takové projekty, které odpovídaly svou odbornou kvalitou a dosahem, případně se jednalo o akce kulturní, sportovní či orientované na zahraniční studenty. Podpořeny nebyly zejména projekty komerčního charakteru, pořádání konferencí mimo prostředí VŠE, výjezdy do zahraničí a rovněž projekty, jejichž rozpočet přesahoval možnosti Grantu.

Zohledněny byly taktéž historické zkušenosti s organizacemi předkládající jednotlivé projekty (účelnost, dochvilnost a svědomitost čerpání, aktivita na VŠE, kvalita pořádaných akcí, aj.)

Čerpání Grantu se řídí pravidly po rok 2018, které jsou uveřejněny na webových stránkách studentského tajemníka rektora zde.

Upozornění výběrové komise pro příjemce grantových prostředků:

Nedodržení pravidel a pokynů čerpání prostředků z Grantu rektora VŠE a České spořitelny bude důvodem pro vyloučení dané studentské organizace ze soutěže pro rok 2018.

V Praze dne 14. února 2018