Propagace akcí

Propagaci akcí schválených studentským tajemníkem zajišťuje PR oddělení VŠE: pr@vse.cz, NB 171.

Studentské akce je možné propagovat dle Pravidel pro propagaci v prostorách VŠE:

  1. Na webu školy v rubrice „Odborné studentské aktivity“
  2. V kalendáři akcí na akce.vse.cz
  3. Na plazmách a matnicích v areálu školy
  4. Pomocí stojanů v prostorách školy v den konání akce – slouží primárně pro orientaci účastníků v areálu