Zapůjčení audiovizuální techniky a mobiliáře

Audiovizuální technika

Audiovizuální technika (mikrofony) je zapůjčena pouze na základě řádně potvrzeného formuláře, který je k vyzvednutí v kanceláři AVO, místnost IB 135 (vchod mezi RB 101 a zaměstnaneckou menzou). Technik AVO vypíše na žádost požadavky na AV techniku, čas, místo, datum předání a zkontroluje správnost identifikačních údajů (celé jméno a číslo studentské karty studenta VŠE který bude techniku jménem studentského tajemníka přebírat). Žadatel, studentský tajemník, potvrdí podpisem souhlas s vypůjčením techniky zástupci studentské organizace uvedeném na žádosti. Tomuto zástupci bude technika vydána.

Dotazy na technické možnosti s uvedením místa a termínu organizované akce můžete psát na adresu avo@vse.cz

Většina mikrofonů je zapůjčována hlavně do velkých přednáškových aul – RB 101, Vencovského aula, Likešova aula, NB A – D nebo atrium RB. K ozvučení RB 209 – 213 nejsou mikrofony nutné.

Mobiliář

O zapůjčení mobiliáře (stoly, židle, atd.) žádejte u Odboru správy majetku na emailové adrese – pronajmy@vse.cz.

Umístění mobiliáře podléhá schválení OSM, a je omezeno pravidly požární ochrany a BOZ.

Z organizačních důvodu podávejte žádosti nejméně tři dny předem.