Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup rezervování místností prostřednictvím WF

Související stránky

Jedná se o zcela nový systém, který klade důraz na rychlost, informovanost a transparentnost ve spojení s moderní kancelářskou technologí, přímo vychází ze zkušeností se studentskými akcemi. Nový systém sám vede evidenci přidělených žádostí, díky čemuž jde vytvářet i statistiky o využívání a celou problematiku dobrovolných aktivit zpřehledňuje.

Postup při vytvoření žádosti:

1) Přihlásit se do office 365.

Přihlášení do Office 365

2) Ze seznamu aplikací vybrat „sharepoit“

1_s popisem-Na stránky

3) Po zvolení „sharepoitu“ zvolit „Intranet Vysoké školy ekonomické“. Dlaždice „Akce na VŠE“ zobrazí kompletní kalendář schválených akcí a slouží místo Google kalendáře.

2_s popisem-Na stránky

4) Na Intranetu VŠE zvolit dlaždici nebo nápis „Studentský tajemník“

3_s popisem-Na stránky

5) Poté zvolit „Chci konat studentskou akci“. (I zde má „Kalendář studentských akcí stejnou funkci, jako bylo popisováno výše)

4_s popisem-Na stránky

6) Vytvořit novou položku

5_s popisem-Na stránky

7) Vyplnit údaje a uložit

6_s popisem-Na stránky

Po vytvoření události budete nejdříve informován/a o tom, že akce byla vložena do systému a následně bude notifikován studentský tajemník, který akci schválí, zamítne, nebo požádá o doplňující údaje. V případě schválení akce vyplní „přidělenou místnost“, to je třeba vždy zkontrolovat- slouží jako potvrzení rezervace.

Defaultní nastavení vyjádření WF je takovéto:

Potvrzení volby (ST, Vedení školy) znamená realizaci akce uvedené v políčku výše.

V případě, že by se vyskytly jakékoli problémy (místnost bude nečekaně potřeba pro účely výuky, bude třeba rekonstruovat atd.), bude rezervace zrušena a bude třeba vytvořit rezervaci novou.

Tento systém zatím neumožňuje kumulativní rezervace, jedná se o opatření kvůli přepisu do kalendáře a vkládání protokolů o konání akce.

V případě, že je požadována technika od audiovizuálního oddělení, je stále nutné mít k tomuto účelu vyplněnou a podepsanou žádost v papírové podobě.

Schéma rezervací:

Schránka01-Na stránky