Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rezervace místností

Související stránky

Kdo může žádat o rezervaci místností?

O bezplatnou rezervaci místností může žádat určený zástupce studentské organizace s podepsanou platnou Smlouvou o součinnosti s VŠE. Za studentskou organizaci má na starosti komunikaci ohledně rezervací učeben vždy jedna pověřená osoba.

Kdy je možné žádat o rezervaci?

O rezervaci místnosti je nutné žádat nejpozději do úterý 12:00 týdne předcházejícího týdnu plánovanému konání akce. Tato skutečnost je dána tím, že fixace a distribuce plánu obsazenosti učeben na nadcházející týden se provádí předchozí středu ve 12:00.

(Příklad: Pořádám akci ve čtvrtek 20. 3. 2015. O rezervaci místnosti musím požádat do úterý 10. 3. 2015 12:00.)

Kde se žádá o rezervaci místnosti?

O rezervaci místnosti se žádá prostřednictvím Workflow rezervací místností. Zde naleznete návod.

Jak je to s rezervacemi?

Rezervace během doby výuky (tj. 7:30 - 21:30) je možné provádět pouze po ustálení rozvrhu během probíhajícího semestru. Rozvrh na semestr je ustálen po skončení prvního výukového týdne semestru, kdy dojde k posledním změnám ve výuce. Proto zasílejte žádosti na rezervace místností vždy až na druhý týden daného semestru (rezervace pro druhý týden mohou být pouze od 19:45 do 21:30). V případě letního semestru 2017 je možné místnosti rezervovat od 20. 2. 2017.

Je pro některé akce potřeba žádat delší dobu předem?

Pro akce konané mimo pracovní dny, dále pak pro akce konané mimo standardní provozní dobu školy, nebo akce překračující kapacitu 200 osob, je nutné vyplnit Oznámení o záměru konat studentskou akci na VŠE a zaslat na studentsky.tajemnik@gmail.com alespoň 30 dnů před plánovaným datem akce pro projednání vedením VŠE.

Můžeme na akce vybírat vstupné?

Pokud máte zájem o bezplatnou rezervaci místnosti pro studentskou akci, není možné na akci vybírat vstupné nebo ji jinak zpoplatnit. Pokud byste měli zájem vstupné vybírat, bude Vám účtována standardní ceníková cena pro komerční pronájmy, které řeší Odbor správy majetku na mailové adrese - pronajmy@vse.cz.

Tabulka s dostupnými místnostmi:

Číslo Kapacita
Třetí patro obyč.
SB 309 80
SB 321 80
SB 323 80
SB 335 80
Druhé patro
SB 211 60
SB 225 60
SB 227 60
SB 228 60
Nejnovější
SB 302 40
SB 303 45
Posluchárny
NB A 200
NB C 200
Rajská budova
RB 212 119