Rezervace místností

Kdo může žádat o rezervaci místností?

O bezplatnou rezervaci místností může žádat určený zástupce studentské organizace s podepsanou platnou Smlouvou o součinnosti s VŠE. Za studentskou organizaci má na starosti komunikaci ohledně rezervací učeben vždy jedna pověřená osoba.

Kdy je možné žádat o rezervaci?

O rezervaci místnosti je nutné žádat nejpozději do úterý 12:00 týdne předcházejícího týdnu plánovanému konání akce. Tato skutečnost je dána tím, že fixace a distribuce plánu obsazenosti učeben na nadcházející týden se provádí předchozí středu ve 12:00.

(Příklad: Pořádám akci ve čtvrtek 20. 3. 2015. O rezervaci místnosti musím požádat do úterý 10. 3. 2015 12:00.)

Kde se žádá o rezervaci místnosti?

O rezervaci místnosti se žádá prostřednictvím Workflow rezervací místností. Zde naleznete návod.

Jak je to s rezervacemi?

Rezervace během doby výuky (tj. 7:30 – 21:30) je možné provádět pouze po ustálení rozvrhu během probíhajícího semestru. Rozvrh na semestr je ustálen po skončení prvního výukového týdne semestru, kdy dojde k posledním změnám ve výuce. Proto zasílejte žádosti na rezervace místností vždy až na druhý týden daného semestru (rezervace pro druhý týden mohou být pouze od 19:45 do 21:30). V případě letního semestru 2017 je možné místnosti rezervovat od 20. 2. 2017.

Je pro některé akce potřeba žádat delší dobu předem?

Pro akce konané mimo pracovní dny, dále pak pro akce konané mimo standardní provozní dobu školy, nebo akce překračující kapacitu 200 osob, je nutné vyplnit Oznámení o záměru konat studentskou akci na VŠE a zaslat na studentsky.tajemnik@gmail.com alespoň 30 dnů před plánovaným datem akce pro projednání vedením VŠE.

Můžeme na akce vybírat vstupné?

Pokud máte zájem o bezplatnou rezervaci místnosti pro studentskou akci, není možné na akci vybírat vstupné nebo ji jinak zpoplatnit. Pokud byste měli zájem vstupné vybírat, bude Vám účtována standardní ceníková cena pro komerční pronájmy, které řeší Odbor správy majetku na mailové adrese – pronajmy@vse.cz.

Tabulka s dostupnými místnostmi:

Číslo Kapacita
Třetí patro SB (velké)
SB 308 (pouze v této místnosti lze stěhovat mobiliář) 39
SB 309 77
SB 321 77
SB 323 77
Druhé patro SB (větší)
SB 211 49
SB 225 49
SB 227 49
SB 228 49
Druhé patro SB (malé)
SB 209 21
SB 210 21
SB 212 21
SB 226 21
Nejnovější SB
SB 302 49
SB 303 45
Posluchárny NB
NB A 184
NB C 187
Rajská budova
RB 212

119