Postup rezervování místností prostřednictvím aplikace

Jedná se o nový systém, který klade důraz na rychlost, informovanost a transparentnost ve spojení s moderní kancelářskou technologií, přímo vychází ze zkušeností se studentskými akcemi. Nový systém sám vede evidenci přidělených žádostí, díky čemuž jde vytvářet i statistiky o využívání a celou problematiku dobrovolných aktivit zpřehledňuje.

Postup při vytvoření žádosti:

1) Přihlásit se do office 365.

2) Ze seznamu aplikací vybrat „sharepoit“

3) Po zvolení „sharepoitu“ zvolit „Intranet VŠE“

4) Na Intranetu VŠE zvolit dlaždici nebo nápis „Studentský tajemník

5) Poté zvolit „Chci konat studentskou akci

6) Otevře se dotazník, který prosím pečlivě vyplňte

7) Odeslat

Po vytvoření události dostanu email, kde budu vyzván k tomu, abych se akcí zabýval.

V jakém stavu je Vámi vytvořená žádost zjistíte z „Kalendář studentských akcí„.

Pokud je akce schválena, ukáže se ve výše popsaném kalendáři, pro její zobrazení se všemi informace je třeba na ní dvakrát kliknout.

Jestliže se akce v kalendáři neobjeví, nebyla schválena, nebo někde nastala chyba, v takovém případě neváhejte kontaktovat ST.