Základní informace

Studentský tajemník rektorky usnadňuje komunikaci mezi studentskými organizacemi a vedením školy, reprezentuje zájmy studentských organizací a pomáhá v řešení jejich problémů a žádostí.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague