Všeobecné podmínky pořádání akcí studentskými organizacemi v areálu školy v Praze

Pro nový kalendářní rok a nový semestr vstoupí v platnost Všeobecné podmínky pořádání akcí studentskými organizacemi v areálu školy v Praze.

Dle těchto všeobecných podmínek se musí řídit všechny studentské akce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague