Vyhodnocení žádostí o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2019

Zápis ze schůze výběrové komise ke Grantu rektora VŠE a České spořitelny na podporu zájmových studentských aktivit na rok 2019

V rámci darovací smlouvy bylo přiděleno na Grant rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit celkem 400.000 Kč. Komise Grantu rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit (složená ze zástupců VŠE a České spořitelny, a.s.) zasedala 12. února 2019 a rozhodla o udělení grantů pro celkem 29 projektů. Na základě grantového řízení byla mezi přihlášené projekty rozdělena částka 370.000 Kč. Do grantové soutěže bylo celkem přihlášeno 29 projektů, jejichž souhrnná požadovaná částka zněla na 601.034 Kč.

Zbylé finanční prostředky, tedy 30.000 Kč, byly přiděleny do Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s., který má sloužit dvěma účelům. Prvním z nich je všeobecná podpora studentských organizací, zejména tedy jako krytí úprav Coworkingové místnosti a na zabezpečení všeobecně prospěšného materiálu, či vybavení. Druhým účelem je pak podpora akcí, majících přidanou hodnotu ve formě společenské odpovědnosti a rozvíjející mezi studenty etickou uvědomělost. Studentské akce, na které lze žádat finanční prostředky z Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s. musí krom výše popsaných kritérií splňovat i další požadavky, mezi které patří jejich předložení a schválení do prvních devíti kalendářních měsíců daného roku a současně s tím musí být jejich cíle naplnitelné do uzávěrky Grantu rektora VŠE a České spořitelny a.s.

 

Název studentské organizace: Název projektu, pro který bylo o Grant rektora VŠE a ČS žádáno: Požadovaná částka (v Kč) Přiděleno (v Kč)
1 4FIS Poznej své možnosti! 15 000 5 000
2 4FIS Letní pohoda 45 000 15 000
3 AEGEE-Praha, z.s. Letní Univerzita 2019 30 000 15 000
4 AEGEE-Praha, z.s. Provoz klubu 10 000 5 000
5 All Arts Club Kulturní a umělecké akce pro studenty VŠE + náklady na provoz AAC 19 500 10 000
6 All Arts Club Hlavní stage na VŠEFEST 2019 + produkční výlohy v den konání 90 000 40 000
7 Bankéřský klub Rozvoj a propagování klubu 20 000 15 000
8 Cashflow klub VŠE Chod projektu 45 000 20 000
9 CUFR – Klub studentů cestovního ruchu Propagační materiály pro CUFR – Klub studentů cestovního ruchu 9 300 8 000
10 Czech China Club Budovanie povedomia o klube Czech China Club a skvalitnenie jeho študentských aktivít 30 000 15 000
11 Decentech Provozní náklady organizace 15 000 10 000
12 Divadlo Comica Economica Divadlo Comica Economica 20 000 15 000
13 European Horizons při Vysoké škole ekonomické v Praze IV. Prague Cross-Chapter Workshop – En route to EP elections: new beginnings, new challenges 16 000 16 000
14 Events4Students Veletrh pracovních příležitostí na FM VŠE 2019 6 000 6 000
15 Events4Students Průběžné akce pořádané Events4Students v průběhu roku 2019 9 135 9 000
16 Fakultní kulturní spolek Halloween na FM VŠE 13 000 13 000
17 Fakultní kulturní spolek Vánoční trhy na FM VŠE 14 000 14 000
18 HR klub VŠE Konference o štěstí v práci – název bude upřesněn. Předměty pro propagaci klubu. 12 000 10 000
19 Junior Diplomat Initiative (JDI) Činnost klubu 15 000 10 000
20 Klub cestovatelů Vysoké školy ekonomické v Praze Klub cestovatelů VŠE – Provoz & akce 2019 25 000 20 000
21 Klub daňařů Finanční pomoc při fungování Klubu daňařů 10 000 9 000
22 Klub mladých politologů Klub mladých politologů má několik projektů, na které by rádi peníze z grantu využili. Jejich popis níže. 23 000 7 000
23 Klub Podnikání Chod klubu 10 000 7 000
24 Klub přátel účetnictví Činnost klubu: Konference 2019, přednášky, workshopy a další akce
Provoz klubu
12 000 12 000
25 oikos Praha Provoz spolku 10 000 10 000
26 S bojkou v zádech Tombs Family 20 000 15 000
27 Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti – SKOK Chod klubu a propagační materiály 12 099 9 000
28 Studentský list z.s. prvácke čísla, premietanie filmu, propagácia klubu 15 000 15 000
29 VŠE Toastmasters Příspěvek na provoz klubu a vytváření profesionálních webových stránek pro VŠE Toastmasters. 30 000 15 000

Celkem

601 034 370 000