Vyhodnocení žádostí o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2020

Zápis ze schůze výběrové komise ke Grantu rektora VŠE a České spořitelny na podporu zájmových studentských aktivit na rok 2020.

V rámci darovací smlouvy bylo přiděleno na Grant rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit celkem 400.000 Kč. Komise Grantu rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit (složená ze zástupců VŠE a České spořitelny, a.s.) zasedala 4. března 2020 a rozhodla o udělení grantů pro celkem 29 projektů. Na základě grantového řízení byla mezi přihlášené projekty rozdělena částka 370.500 Kč. Do grantové soutěže bylo celkem přihlášeno 34 projektů, jejichž souhrnná požadovaná částka zněla na 759.361Kč.

Zbylé finanční prostředky, tedy 29.500 Kč, byly přiděleny do Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s., který má sloužit dvěma účelům. Prvním z nich je všeobecná podpora studentských organizací, zejména tedy jako krytí úprav Coworkingové místnosti a na zabezpečení všeobecně prospěšného materiálu, či vybavení. Druhým účelem je pak podpora akcí, majících přidanou hodnotu ve formě společenské odpovědnosti a rozvíjející mezi studenty etickou uvědomělost. Studentské akce, na které lze žádat finanční prostředky z Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s. musí krom výše popsaných kritérií splňovat i další požadavky, mezi které patří jejich předložení a schválení do prvních devíti kalendářních měsíců daného roku a současně s tím musí být jejich cíle naplnitelné do uzávěrky Grantu rektora VŠE a České spořitelny a.s.

 

Název studentské organizace: Název projektu, pro který bylo o Grant rektora VŠE a ČS žádáno: Požadovaná částka (v Kč) Přiděleno (v Kč)
1 4FIS, z.s. Letní pohoda 4FIS 55 000 10 000
2 4FIS, z.s. Zahraj si s 4FIS 25 000 10 000
3 AEGEE-Praha Letní Univerzita 2020 49 000 20 000
4 Alfa Fí Pohybem pro dobrou věc 22 000 20 000
5 Alfa Fí Informovanost – prevence problému 18 000 10 000
6 All Arts Club LiStOVáNí na VŠE 13 000 10 000
7 All Arts Club Kulturní a umělecké akce pro studenty VŠE + náklady na provoz AAC 35 000 20 000
8 All Arts Club VŠEstudent Fest 25 000 0
9 Bankéřský klub Propagace, rozvoj klubu a Bankovní akademie 20 000 5 000
10 Club 307 Consulting Night 15 000 0
11 CUFR – Klub studentů cestovního ruchu Náklady spojené s běžným chodem spolku 6 300 7 000
12 CUFR – Klub studentů cestovního ruchu Akce pořádané spolkem 11 000 8 000
13 Events4Students Fungování spolku 21 550 10 000
14 Events4Students Akce pro studenty 21 224 10 000
15 Fakultní kulturní spolek Halloween na FM VŠE 15 000 15 000
16 Fakultní kulturní spolek Vánoční trhy na FM VŠE 15 000 15 000
17 HR klub VŠE HR konference, provoz, webová stránka, propagace 15 000 15 000
18 HR klub VŠE Daruj krev na VŠE 16 000 16 000
19 Junior Diplomat Initiative, z.s. Činnost klubu 12 000 10 000
20 Klub cestovatelů VŠE Klub cestovatelů – provoz a akce 2020 25 000 20 000
21 Klub mladých logistiků PR Klubu Mladých Logistiků při VŠE v Praze 29 000 5 000
22 Klub mladých manažerů Fungování klubu 17 600 10 000
23 Klub mladých politologů (KMP) Podpora činnosti spolku 25 150 10 000
24 Klub přátel účetnictví Konference 2020; Filmový večer s KPÚ; Odborná přednáška ze světa financí; Získání prostředků pro efektivní fungování klubu 10 000 10 000
25 Model United Nations Prague z.s. MUN Prague Society 37 500 12 000
26 Orchestr VŠE Rozšíření repertoáru pro koncerty na půdě VŠE a akcích VŠE 24 000 20 000
27 Spoiler – Filmový klub Pořízení licencí na promítání filmů na VŠE 18 000 18 000
28 Spoiler – Filmový klub Provoz filmového klubu Spoiler na VŠE 19 137 15 000
29 Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti. Business Cocktail 21 900 0
30 Studentský list Prvácká čísla 16 500 16 500
31 Studentský list Fungování klubu 11 500 10 000
32 StudujemeFPH ParťákFPH 18 200 0
33 StudujemeFPH StudujemeFPH – Provoz + Networkingový meetup + neformální studentská setkání 25 800 0
34 VŠE Toastmasters Vytvoření vzdělávacího webu a videotéky pro sdílení rad a tipů k veřejnému projevu 50 000 13 000
Celkem 759 361 370 500