Vyhodnocení žádostí o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2021

Zápis ze schůze výběrové komise ke Grantu rektora VŠE a České spořitelny na podporu zájmových studentských aktivit na rok 2021

V rámci darovací smlouvy bylo přiděleno na Grant rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit celkem 400.000 Kč. Komise Grantu rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit (složená ze zástupců VŠE a České spořitelny, a.s.) zasedala 8. 4. 2021 a rozhodla o udělení grantů pro celkem 28 projektů. Na základě grantového řízení byla mezi přihlášené projekty rozdělena částka 344 000 Kč. Do grantové soutěže bylo celkem přihlášeno 31 projektů, jejichž souhrnná požadovaná částka zněla na 533 491 Kč.

Zbylé finanční prostředky, tedy 56 000 Kč, byly přiděleny do Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s., který má sloužit dvěma účelům. Prvním z nich je všeobecná podpora studentských organizací, zejména tedy jako krytí úprav Coworkingové místnosti a na zabezpečení všeobecně prospěšného materiálu, či vybavení. Druhým účelem je pak podpora akcí, majících přidanou hodnotu ve formě společenské odpovědnosti a rozvíjející mezi studenty etickou uvědomělost. Studentské akce, na které lze žádat finanční prostředky z Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s. musí krom výše popsaných kritérií splňovat i další požadavky, mezi které patří jejich předložení a schválení do prvních devíti kalendářních měsíců daného roku a současně s tím musí být jejich cíle naplnitelné do uzávěrky Grantu rektora VŠE a České spořitelny a.s.

Číslo Název studentské organizace: Název projektu, pro který o Grant rektora VŠE a ČS žádáte: Jakou celkovou částku požadujete? (v Kč) Přidělené prostředky (v Kč)
1 4FIS, z.s. Podpora činnosti spolku a nákup propagačních předmětů 30,000.00 15,000.00
2 AEGEE-Praha, z.s. Letní Univerzita 2021 60,000.00 20,000.00
3 AIESEC Praha Prvákoviny 2021 7,000.00 7,000.00
4 AIESEC Praha Náklady spojené s běžným chodem spolku 40,775.00 20,000.00
5 Alfa Fí Spolu proti Covidu 20,000.00 20,000.00
6 All Arts Club Výdaje na organizaci akcí a provoz spolku 22,000.00 11,000.00
7 All Arts Club + AEGEE-Praha + ESN VSE Prague Stand – Up Comedy 16,000.00 8,000.00
8 All Arts Club + iList LiStOVáNí na VŠE 20,000.00 20,000.00
9 CUFR – Klub studentů cestovního ruchu Náklady spojené s běžným chodem spolku a propagace 13,500.00 13,500.00
10 CUFR – Klub studentů cestovního ruchu Náklady na networking a teambuilding spolku 1,000.00 1,000.00
11 Events4Students Fungování spolku 10,088.00 10,500.00
12 Events4Students Akce pro studenty 16,000.00 11,000.00
13 Francouzský klub – FRAC Diskuzní večery FRAC 7,000.00 7,000.00
14 HR klub VŠE Daruj krev na VŠE; provoz klubu 18,000.00 15,000.00
15 Junior Diplomat Initiative, z.s. (JDI) Činnost Junior Diplomat Initiative 11,000.00 7,000.00
16 Klub cestovatelů VŠE Klub cestovatelů VŠE – Provoz & akce 2021 20,000.00 20,000.00
17 Klub mladých manažerů Fungování klubu 20,000.00 13,000.00
18 Klub mladých politologů z.s. Spolek pro 21. století 14,950.00 14,000.00
19 Klub mladých politologů z.s. Udržitelná VŠE 15,528.00 13,000.00
20 Klub mladých politologů z.s. Udržitelný podcast 7,150.00 0.00
21 Klub přátel účetnictví 1. (Online) Konference 2021:  „Doba covidová a její vliv na digitalizaci účetnictví“ (název může být pozměnen)
2. „Filmový večer s KPÚ“ pokud situace dovolí (na podzim už doufejme ano) – v ZS 2021 na konci října – film v AJ s finanční tematikou pro studenty FFÚ a VŠE a pro pedagogy
3. Odborná přednáška ze světa financí – 1 v LS (duben 2021) a 2 v ZS (říjen a konec listopadu 2021)
4. Online panelová diskuse s odborníkem na téma „Covid19 ve světě financí“
5. Získání prostředků pro efektivní fungování klubu a zvyšování povědomí o klubu mezi studenty –  propagační materiály, kanclelářské potřeby, tisk a ostatní náklady
10,000.00 10,000.00
22 Model United Nations Prague z.s. MUN Prague Society 34,500.00 8,500.00
23 SKOK SKOK Podcast 4,000.00 1,000.00
24 SKOK Zvýšení povědomí a budování značky SKOKu 9,000.00 0.00
25 SKOK Fungování spolku 3,000.00 3,000.00
26 SKOK Business Cocktail 4,000.00 4,000.00
27 Studentský klub projektového řízení, z.s. SKPŘ 3.0 45,000.00 25,000.00
28 Studentský list, z.s. Kurz ČTK pro členy 15,000.00 15,000.00
29 Studentský list, z.s. Podpora činnosti spolku 14,000.00 11,500.00
30 Studujeme FPH Fungování klubu a podpora projektů – Mentoring a Mentoring Advanced 20,000.00 20,000.00
31 vše-connect webová stránka spolků 5,000.00 0.00
Celkem 533,491.00 344,000.00