Žádost o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2022

Grant rektora VŠE a České spořitelny na podporu studentských zájmových aktivit na kalendářní rok 2021


Podmínky účasti:

  • O grant mohou zažádat pouze oficiální studentské organizace působící při VŠE s podepsanou platnou Smlouvou o součinnosti nebo spolupráci.
  • Žadatel je zástupce studentské organizace. Musí být prezenčním studentem VŠE v kalendářním roce 2022. V případě přidělení prostředků bude mít za studentskou organizaci pouze on na starosti jejich čerpání.
  • Projekty musí být určeny studentům VŠE, musí se konat v rámci kalendářního roku 2022 a nesmí se jednat o komerční akce.
  • Preferovány jsou odborné akce pro studenty VŠE.

Jakou formou zažádat o grant:

  • Žadatel vyplní formulář „Žádost o poskytnutí Grantu rektora VŠE a České spořitelny na kalendářní rok 2021“.
  • Žádost se odevzdává pouze elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře.

Do kdy zažádat o grant:

  • Nejpozději do 31. března 2021 23:59.

Dotazy:

  • V případě dotazů kontaktujte studentského tajemníka rektora Ing. Jakub Drábka, Ph.D. prostřednictvím e-mailu: studentsky.tajemnik@gmail.com nebo v kanceláři NB 31 během řádných konzultačních hodin.

Výběr projektů:

  • Výběr projektů provede výběrová komise jmenovaná rektorkou VŠE za účasti představitelů České spořitelny.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny k 22. dubnu 2021.